První pomoc na vodě

 • ORIENTACE - zjistit, co se přihodilo, promyslet a zorganizovat další postup záchranné akce, nejednat zbrkle nebo nebezpečně.
 • BEZPEČNOST - zjistit, zda nehrozí další nebezpečí zachraňovanému nebo zachráncům 
 • ZJIŠTĚNÍ STAVU ZACHRAŇOVANÉHO
 • PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ POMOCI: linka 155, nebo 112 z mobilu.  
 • POKRAČOVAT v oživování nebo ošetření zraněného

Záchranu a první pomoc je nutné pravidelně trénovat!          

ZJIŠTĚNÍ STAVU ZACHRAŇOVANÉHO

- reaguje na hlas, dotek, štípnuti?

kontrola vědomi:

        PŘI VĚDOMÍ: zjistit příznaky možných zranění

        ošetření: šoku, podchlazeni, vážných zranění, monitorovat stav postiženého.

        V BEZVĚDOMÍ: zprůchodnit dýchací cesty - odstranit možné překážky

        (při podezřeni na poraněni páteře nezaklánět hlavu!) 

kontrola dýchání: - předsunout spodní čelist zjistit, zda dýchá (sluchem, zrakem i hmatem)

DÝCHÁ:  - stabilizovaná poloha 
              - pravidelná kontrola tepu a dýchání
              - ošetřeni šoku, podchlazení a vážných zranění 

NEDÝCHÁ: (více než 1 zachránce: ihned přivolat pomoc (viz. výše))

             - ihned 2 vdechy z úst do úst!  

kontrola tepu: - dvěma prsty na krku měřit alespoň 10 sekund (nahlas odpočítat)

     TEP HMATNÝ:  1 minuta dýchání z úst do úst

     TEP NEHMATNÝ: 1 minuta  resuscitace - tj. dýchání a masáž srdce

DÝCHÁNÍ Z ÚST DO ÚST: 

 •     otevřít dýchací cesty (předsunout spodní čelist)
 •     dobře utěsnit nos a okolí úst, používat masku 
 •     vdechovat plynule
 •     ponechat čas na výdech, kontrolovat pohyb hrudníku
 •     kontrolovat tep

RESUSCITACE (KPR):

(nejprve 2x vdechnout (vdech trvá cca 1-2 vteřiny)

na l5 stlačeni hrudníku -15x masáž srdce (odpočítávat) - 2 rychlé vdechy               

(frekvence stlačováni hrudníku: 80 -100 / min)

2x vdechnout - masáž srdce nepřerušovat, kontrolovat tep

počítat nahlas 

střídat zachránce 

Pokračovat v oživováni až do zjištěni tepu a dýcháni nebo do příchodu odborného lékaře!

Rozmnožování tohoto materiálu výslovně povoleno sestaveno s použitím ČLK, ČČK, BRC, AHA, AWA. 

PREVENCE

 •  nejezdi na řece nikdy sám!
 •  nepřeceňuj své možnosti!
 •  nezapomeň plovací vestu, oblečení a helmu!
 •  nepodceňuj chladnou vodu, počasí, vodní stav, jezy, podemletá místa a stromy ve vodě!

POSTUP PŘI ZÁCHRANĚ TONOUCÍHO :

 •    záchrana z vody 
 •    uložení postiženého na bezpečné místo 
 •    zjištění stavu oběti a přivolání odb. pomoci 
 •    první pomoc (resuscitace) 
 •    transport do nemocnice 

! pozor na možné poranění páteře - s postiženým co nejméně manipulovat!                         

3 PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉ ZÁCHRANY :

1.vybavení pro záchranu (a znalost jeho použití)    

• házecí pytlík                                          • smyčky 

• thermofolie                                            • nůž 

• karabiny                                                • kladka

• dobře vybavená lékárnička

 2. organizace záchrany (jeden řídí a ostatní pracují jako tým)

 •     zachovat si přehled, zabránit panice 
 •     určit vedoucího záchrany
 •     vyloučit ohrožení zachránců i oběti
 •     určit postup záchrany-koordinovat činnost všech 

3. praktická znalost první pomoci (priority):

 •  průchodnost dýchacích cest
 •  kontrola dýchání
 •  kontrola tepu
 •  přivolání odborné pomoci
 •  ošetření

OUTDOOROVÁ OSOBNÍ LÉKÁRNIČKA 
(doporučený obsah pro vícedenní akce)

 • materiál: antiseptické ubrousky, desinfekce, náplasti, sterilní obvazy, gáza, lepicí páska, trojcípý šátek, elastické obinadlo 
 • léky: analgetikum proti bolesti, antipyretikum pro snížení horečky, antihistaminikum proti hmyzímu bodnutí, lokální antibiotikum (např.Framykoin), prostředek proti průjmu
 • ostatní: gumové rukavice, obal na použitý materiál, nůžky, psací potřeby, zapalovač, spínací špendlíky, pinzeta, maska pro umělé dýchání, thermofolie při podchlazení


První pomoc