Naše loděnice

Srdcem každého oddílu je jeho loděnice. Loděnice je více než sklad lodí: je zázemím, místem sportovního úsilí i společenských setkání, svědkem vznikajících přátelství i lásek (a někdy – i když bychom to neměli nahlas říkat – i místem početí našich dětí), loděnice je radostí, útočištěm, kamarádkou i matkou. Tím vším je i naše loděnice na Sokolském koupališti, kterou jsme si před třiceti lety zrekonstruovali, v devadesátých letech obhájili a která je dodnes základnou našeho oddílu. A to i tehdy, kdy se objektivní podmínky k jejímu využívání změnily k horšímu: od půlky léta  zelená přehrada, větší ruch v okolí a horší možnosti parkování. Přes to přese všechno zůstává loděnice oázou klidu, kusem soukromí uprostřed frekventované rekreační oblasti, příležitostí a východiskem k rekreační a sportovní činnosti pro členy oddílu i jejich hosty.

Jako každý rok chceme pravidelnými brigádami zútulnit prostředí loděnice a otevřít je dalším aktivitám členů oddílu.